oppimisprosessi ohjattavan ehdoilla

Työnohjaus

Työnohjaus auttaa kehittämään omaa työtä

Keskustelun aiheet ohjattavilta

Työnohjaus on yksilöllistä tai ryhmämuotoista toimintaa. Sen päämääränä on parantaa työhyvinvointia ja kirkastaa omaa perustehtävää. Työnohjauksessa keskustelun aiheet tulevat ohjattavilta. Työnohjaajana voin auttaa sinua arvioimaan ja kehittämään työtäsi. Työnohjaus ei ole terapiaa, mutta se voi sisältää terapian kaltaisia elementtejä.

Työnohjaaja kuuntelee ja ohjaa kysymyksillä

Työnohjaus on oppimisprosessi

Työnohjaajan objektiivisuus on tärkeää. Aina ei tarvitse tuntea tarkasti ohjattavan ammatin sisältöä. Työnohjaajana olen kouluttautunut kuuntelemaan ja tekemään tärkeitä kysymyksiä. Valmiita vastauksia minulla ei ole, mutta haluan auttaa sinua löytämään niitä itse.

Työnohjaajana voin auttaa sinua mm. työn tekemiseen, työpaikan vuorovaikutussuhteisiin ja omaan persoonaan liittyvissä kysymyksissä. Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi. jolle sovimme yhdessä tavoitteet. Käymme avointa ja luottamuksellista keskustelua, jossa etsimme ratkaisuja työn sujuvuuden ja ammattitaidon parantamiseksi. Työskentelyprosessin aikana arvioimme tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 

Yksilötyönohjaus keskittyy sinuun

Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan

Yksilötyönohjauksessa voimme pohtia juuri sinun rooliasi ja persoonaasi työpaikalla ja työyhteisössä. Suhteesi esihenkilöösi, mahdollisiin alaisiisi tai oman tiimisi jäseniin on olennainen kysymys. Se vaikuttaa siihen, kuinka viihdyt ja jaksat työssäsi. Työnohjaus voi ennaltaehkäistä työssä uupumista. 

Jos olet miettinyt työpaikan tai kokonaan ammatin vaihdosta, työskentely kanssani voi auttaa sinua selkiyttämään ajatuksia. 

 Voimme käsitellä kaikkia niitä kokemuksia, ajatuksia ja tunteita, jotka ovat sinulle tärkeitä ja ajankohtaisia.

Kysy lisää

Ryhmätyönohjaus tarjoaa vertaistukea

Luottamuksellista tukea ammatilliseen kehittymiseen

Ryhmätyönohjaus tapahtuu yleensä 3-8 henkilön pienryhmissä. Ohjattavat voivat olla esimerkiksi saman alan työntekijöitä eri työyhteisöistä. Ryhmän jäsenet oppivat toisiltaan ja tukevat toisiaan ammatillisessa kehittymisessä. Keskinäinen luottamus ja vertaistuki auttaa kaikkia miettimään ja löytämään ratkaisuja samankaltaisiin työssä esiintyviin haasteisiin. 

Työyhteisötyönohjauksessa ohjattavat ovat saman työyhteisön jäseniä. Usein suositellaan, että esihenkilö olisi näissä ohjauksissa läsnä.

Ota yhteyttä

Työnohjauksen referenssit

Pitkä kokemus työyhteisöistä ja työnohjauksesta

Olen toiminut yksilö- ja ryhmätyönohjaajana Helsingin ja Porvoon seurakunnille sekä vantaalaisen hoivayksikön hoitajille. Yksilöohjausta olen tarjonnut myös TE-toimiston työntekijälle ja keikkatöitä tekevälle lähihoitajalle.

Olen toiminut pappina useiden erikokoisten seurakuntien palveluksessa kaupungissa ja maaseudulla. Olen ollut useasti mukana työyhteisöjen organisaatiomuutoksissa. Näissä tilanteissa esihenkilöni ja tiimin kokoonpano on vaihtunut. Minulla on kokemusta myös työyhteisössä tapahtuneista vakavista kriisitilanteista. 

Työnohjauksen hinnasto

Työnohjauksen sisältö ja kesto sovitaan asiakkaan kanssa. Ota yhteyttä ja kysy tarjousta pidemmästä ohjausprosessista.