Opitaan yhdessä parisuhdetaitoja

Parisuhdeohjaus

Ymmärrä kumppaniasi paremmin

 

 

Avataan yhdessä parisuhteen solmuja

Tuntuuko sinusta siltä, että oma parisuhteesi on mennyt solmuun, jonka avaaminen omin neuvoin on hankalaa? Tervetuloa yksin tai yhdessä parisuhdeohjaajan vastaanotolle. Parisuhdeohjauksessa voit/te rauhassa pysähtyä riitaa aiheuttavien tilanteiden äärelle. Erimielisyyksien aiheita voivat olla esimerkiksi halujen eriparisuus tai muut ongelmat läheisyydessä, luottamuksen tai tunneyhteyden puute.

Omien toiveiden ja tarpeiden kertominen kumppanille on joskus vaikeaa. Kun niistä ei puhuta, paljon jää piiloon ja arvailujen varaan. Tästä syntyykin helposti kierre. 

Kun tarpeet jäävät pitkäaikaisesti täyttymättä, tämä aiheuttaa tyytymättömyyttä, kitkaa kumppaneiden välisessä tunneilmapiirissä ja riitelyä. Riitojen alkuperäinen syy ei välttämättä selviä, jos voimakkaiden tunteiden alla piilossa olevat tarpeet eivät tule ääneen sanotuiksi. 

Olisi tärkeää voida käsitellä näitä kokemuksia kumppanin kanssa.  Myös parisuhdeohjaaja voi auttaa, jotta nämä kokemukset ja niihin liittyvät tunteet tulisivat paremmin ymmärretyiksi ja huomioon otetuiksi.

Ohjauksen ammattilainen usein näkee sellaiset asiat, joille riitelevä pari on tullut itse sokeaksi. Parisuhdeohjaajana haluan luoda turvallisen ja luottamuksellisen tilan ja ilmapiirin välillemme. Se on yhteisen kohtaamisemme ja työskentelymme tärkein lähtökohta ja perusta. 

Ota yhteyttä

Lapsuuden kokemukset vaikuttavat parisuhteeseen

Parisuhdetaitoja voi opetella

Kun ajatellaan, että parisuhteeseen tulee mukaan sinun ja hänen lisäksi myös molempien lapsuusperhe kaikkine tapoineen ajatella, toimia ja reagoida eri tilanteissa, siinä on jo paljon sulateltavaa. Uusperheessä tämä sama kuvio moninkertaistuu.

Kokemuksemme varhaislapsuuden lähimpien aikuisten antamasta huolenpidosta ja hoivasta tai sen puutteesta näkyvät sinussa ja minussa, ja myös tavassamme olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Parisuhde aktivoi nämä kokemukset synnyttäen turvan tai turvattomuuden tunteita. Ei ole ihme, että kumppanien on joskus vaikeaa ymmärtää toisiaan.

Kumppanisi toimintatapoja ja tunteita erilaisissa tilanteissa olisi helpompaa ymmärtää, jos lapsuusperheen aikaisia vaiheita olisi yhdessä käyty läpi. Kuka ja millä tavoin lasta on lohduttanut pettymyksen ja murheen hetkellä? Vai onko lapsi jäänyt tunnekuormansa kanssa liian usein yksin? Aina parisuhteessa olevat eivät tule ajatelleeksi, että nämä oman lapsuuden kokemukset heijastuvat siihen läheisimpään eli parisuhteeseen. Myös parisuhdeohjaaja ottaa tämän aiheen esille, jos kumppanin kanssa kahdestaan on vaikeaa puhua näistä kokemuksista.  

On tärkeää, että parisuhteessa olevat voivat jakaa yhdessä sekä ilon ja juhlan aiheita että arkielämän kuormitusta. Tuo arjen stressi voi liittyä perheen sisäisiin tai ulkopuolelta heijastuviin tekijöihin. Työn ja pikkulapsiperheen yhdistelmä on monessa parisuhteessa haasteita tuova ajankohta.

Jos haastavien tunteiden kanssa on lapsena jäänyt usein yksin, tämä kokemus voi nousta pintaan parisuhteessa koettujen pettymysten yhteydessä. Jos tärkeät keskustelut ovat toistuvasti jääneet käymättä, pinnan alla kytevät tunteet täyttyvät kuin painekattilassa - kunnes lopulta räjähtää. Kuulostaako tutulta? Niin, mitkä olivatkaan ne alkuperäiset harmituksen aiheet - toiveet ja tarpeet, jotka jäivät sanoittamatta ääneen kumppanille?

Lapsena tunnekuorman kanssa yksin jääminen voi aiheuttaa tunteen siitä, että omat tarpeet eivät sittenkään ole kovin tärkeitä. Ovat ehkä tärkeitä, mutta ne on yllättävän helppo ohittaa, jotta toisen saisi pidettyä tyytyväisenä. Kumppanin vuoksi omien tarpeiden sivuuttaminen voi joskus olla pitkäaikainen kuvio, jota on hyvä havahtua katsomaan tarkemmin. Mahdollisesti suurempia vapauksia nauttiva kumppani ei ole ymmärtänyt tilanteen ongelmallisuutta lainkaan. 

Mitä enemmän parin välillä on jäänyt piiloon ja käsittelemättä pettymyksiä, tärkeitä ajatuksia, tarpeita ja tunteita - sitä enemmän heidän välilleen kertyy sellaista materiaalia, joka rakentaa muuria heidän välilleen. 

Ei kannata odottaa, että suhde tärkeimmän ihmisen kanssa joutuu pahaan umpisolmuun. Parisuhdetaitoja voi ja kannattaa opetella jo hieman aiemmin!

Kysy lisää

Suvun sisäiset ihmissuhdesolmut

Yhteydet perheenjäseniin

Sydäntä raastavia ovat tilanteet, joissa perheenjäsenten kanssa ei koskaan löydy yhteisymmärrystä ja mahdollisuutta kunnioittavaan kohtaamiseen. Näitä tilanteita voi syntyä parisuhteen lisäksi esim. suhteessa omiin vanhempiin, appivanhempiin, sisaruksiin tai aikuisiin lapsiin.

Joskus yhteinen historia näyttäytyy saman perheen sisällä aivan eri tavalla, Tällöin yhteydenpito saattaa kärjistyä toistuviin konflikteihin, mistä seuraa pitkäaikaista psyykkistä stressiä ja kuormittumista. 

Yhteydenpidon harventaminen tai katkeaminen kokonaan ei koskaan ole helppo ratkaisu. Siihen voi liittyä toistuvia haastavia tilanteita esim. perhejuhlien tai juhlapyhien yhteydessä. Terapeutin kanssa voi miettiä erilaisia vaihtoehtoja, jotta elämää olisi hieman helpompaa jatkaa eteen päin näistä kipeistä suhdekokemuksista huolimatta.

Ota yhteyttä

Parisuhdeohjauksen hinnasto

Parisuhdeohjaukseen voit tulla yksin tai yhdessä. Kysy tarjousta pidemmästä ohjausprosessista. 

Jos haluat kuulostella, olisinko sopiva keskustelukumppani, voit varata ilmaisen 30 min kartoituspuhelun tai edullisen tutustumiskäynnin. Se ei sido mihinkään.