oppimisprosessi ohjattavan ehdoilla

Työnohjaus

Työnohjaus auttaa kehittämään omaa työtä

Keskustelun aiheet ohjattavilta

Työnohjaus on yksilöllistä tai ryhmämuotoista toimintaa. Sen päämääränä on parantaa työhyvinvointia ja kirkastaa omaa perustehtävää. Työnohjauksessa keskustelun aiheet tulevat ohjattavilta. Työnohjaajana voin auttaa sinua arvioimaan ja kehittämään työtäsi. Työnohjaus ei ole terapiaa, mutta se voi sisältää terapian kaltaisia elementtejä.

Työnohjaaja kuuntelee ja ohjaa kysymyksillä

Työnohjaus on oppimisprosessi

Työnohjaajan objektiivisuus on tärkeää. Aina ei tarvitse tuntea tarkasti ohjattavan ammatin sisältöä. Työnohjaajana tehtäväni on kuunnella tarkasti, mitä sinulla on sydämelläsi ja tehdä tarkentavia kysymyksiä. 

Työnohjaajana voin auttaa sinua mm. työn tekemiseen ja työpaikan vuorovaikutussuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi. jolle sovimme yhdessä tavoitteet. Käymme avointa ja luottamuksellista keskustelua. Etsimme yhdessä ratkaisuja työsi sujuvuuden ja ammattitaitosi parantamiseksi. Työskentelyprosessin aikana arvioimme tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 

Yksilötyönohjaus keskittyy sinuun

Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan

Yksilötyönohjauksessa voimme pohtia juuri sinun rooliasi ja persoonaasi työpaikalla ja työyhteisössä. Suhteesi esihenkilöösi, mahdollisiin alaisiisi tai oman tiimisi jäseniin on olennainen kysymys. Se vaikuttaa siihen, kuinka viihdyt ja jaksat työssäsi. Työnohjaus voi parhaimmillaan ennaltaehkäistä työssä uupumista. 

Jos olet miettinyt työpaikan tai kokonaan ammatin vaihdosta, työskentely kanssani voi auttaa sinua selkiyttämään ajatuksiasi. 

Voimme käsitellä kaikkia niitä kokemuksia, ajatuksia ja tunteita, jotka ovat sinulle tärkeitä ja ajankohtaisia.

Kysy lisää

Ryhmätyönohjaus tarjoaa vertaistukea

Luottamuksellista tukea ammatilliseen kehittymiseen

Ryhmätyönohjaus tapahtuu yleensä 3-8 henkilön pienryhmissä. Ohjattavat voivat olla esimerkiksi saman alan työntekijöitä eri työyhteisöistä. Ryhmän jäsenet oppivat toisiltaan ja tukevat toisiaan ammatillisessa kehittymisessä. Keskinäinen luottamus ja vertaistuki auttaa kaikkia miettimään ja löytämään ratkaisuja samankaltaisiin työssä esiintyviin haasteisiin. 

Työyhteisötyönohjauksessa ohjattavat ovat saman työyhteisön jäseniä. Usein suositellaan, että esihenkilö olisi näissä ohjauksissa läsnä.

Ota yhteyttä

Työnohjauksen referenssit

Pitkä kokemus työyhteisöistä ja työnohjauksesta

Olen toiminut yksilö- ja ryhmätyönohjaajana Helsingin ja Porvoon seurakunnille sekä vantaalaisen hoivayksikön hoitajille. Yksilöohjausta olen tarjonnut myös TE-toimiston työntekijälle ja keikkatöitä tekevälle lähihoitajalle.

Olen toiminut 90-luvulta lähtien pappina useiden erikokoisten seurakuntien palveluksessa kaupungissa ja maaseudulla. Tuona aikana maailma on muuttunut, samoin seurakuntien työ. Mielenkiintoisena huomiona voin kertoa, että virkatyöni alkuvuosina minulla oli kotona työnantajan tarjoama lankapuhelin. Matkapuhelimien yleistyttyä työn määrä vähitellen kasvoi sekä vaatimus olla aina tavoitettavissa (paitsi kesälomalla!). 

Oma työnkuvani on vaihdellut suuresti.  Olen kohdannut lukemattomia ihmisiä sekä iloisen juhlan merkeissä että suuren surun ja erilaisten kriisien keskellä. Jossakin välissä piti ehtiä valmistaa myös henkilökohtainen puhe kaikille heille, jotka olivat juhlatapahtuman päähenkilöitä ja vieraita. 

Työpäivät ovat usein olleet pitkiä ja työn luonne hektistä. Vastuullani on ollut eri-ikäisille ihmisille suunnattuja tapahtumia, leirejä ja retkiä. Toimintasuunnitelman ja talousarvion tekeminen on kuulunut säännöllisesti työhöni - yksin tai yhdessä toisten kanssa. Olen toiminut myös esihenkilön tehtävissä. 

Olen ollut useasti mukana erilaisissa työyhteisöjen organisaatiomuutoksissa. Toisinaan näissä tilanteissa myös esihenkilöni ja tiimin kokoonpano on vaihtunut. Olen huomannut, että tällaiset muutokset vaativat kaikilta osapuolilta paljon aikaa totutella työskentemään uusien ihmisten kanssa. Työtehtävien määrä tai sisältö on saattanut muuttua. Muutosten keskellä  omat tai työtoverin voimavarat ovat joutuneet joskus koetukselle. 

Työyhteisöä voi kohdata myös kriisitilanne, kuten yhteisön jäsenen vakava sairastuminen, onnettomuus tai kuolemantapaus. Esihenkilön tai hänen sijaisensa on tärkeää järjestää työntekijöille mahdollisuus kriisitilanteeseen liittyvien kokemusten ja tunteiden purkamiseen, yhdessä työterveyshuollon edustajien kanssa. Pienemmässä mittakaavassa yksityisen työntekijän tai esihenkilön lähipiirissä tapahtunut kriisitilanne voi haastaa sekä asianomaista että työtovereita. 

 

PALAUTETTA MARIAN TYÖNOHJAUKSESTA

"Ryhmämme työnohjauksesta antaisin Marialle jopa arvion 5/5. Oli mukavaa saada kertoa omista ajatuksista ja kuunnella muita."

Seurakunnan hautausmaan puutarhuri

Työnohjauksen hinnasto

Työnohjauksen sisältö ja kesto sovitaan asiakkaan kanssa. Ota yhteyttä ja kysy tarjousta pidemmästä ohjausprosessista. 

Jos haluat kuulostella, olisinko sinulle keskustelukumppani, voit varata ilmaisen 30 min kartoituspuhelun tai edullisen tutustumiskäynnin. Se ei sido mihinkään.