MINUSTA

Olen vantaalainen ihmissuhdealan yrittäjä, kahden aikuistuneen lapsen äiti ja puoliso. Olen tehnyt pitkän uran pappina. Olen aina ollut kiinnostunut ihmissuhteista. Elämänkokemuksen myötä olen saanut monenlaista kokemusasiantuntijuutta, mikä toivoakseni tuo erityistä pohjaa - juuri niissä tilanteissa, kun tapaan erilaisista syistä kriisissä olevan ihmisen.

Kipuilu suhteessa lapsuuden perheeseeni ja omaan elämänhistoriaani on pakottanut minut käymään myös itse psykoterapiassa. Tästä kaikesta koen saaneeni arvokasta pääomaa, jota olen saanut hyödyntää sekä papin virassa ollessani että terapeuttisessa työssäni. 

Työurani monenlaisissa työyhteisöissä sekä pappina että aiemmin muualla ovat auttaneet minua katsomaan avoimella ja kriittisellä silmällä erilaisia tapoja organisoida työtä ja johtaa alaisia. Minullakin on kokemusta työssäuupumisesta, mikä lopulta pakotti minut tekemään suuria ratkaisuja tulevaisuuteni ja hyvinvointini hyväksi. Kiusaaminen työssä on valitettavasti tullut myös tutuksi. 

Opiskelin Lyhytterapiainstituutissa psykoterapian perusteita ja valmistuin ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi 2020. Opinnot lisäsivät rohkeutta perustaa oma vastaanotto. Toimin aluksi pari vuotta myös Väestöliiton palveluntuottajana.  Työnohjaajaksi opiskelu antoi minulle uusia valmiuksia tukea asiakkaitani työelämän moninaisissa haasteissa. Kurssitoverini, kehotietoinen traumapsykoterapeutti, opetti minulle myös mielen ja kehon yhteyttä vahvistavia harjoituksia. Niinpä olen valmis halutessasi harjoittelemaan niitä yhdessä myös sinun kanssasi, joka haluat jakaa elämäsi haasteita vastaanotollani. Niiden lisäksi Innostuin muistakin toiminnallisista menetelmistä, joita tutkin lopputyössäni. Parisuhdeohjaajaksi sain valmistua keväällä 2023. 

Irtisanoin itseni vakituisesta papin  työstä, koska keskittyminen ihmissuhdetyöhön veti minua vastustamattomasti puoleensa. Hengellisyys on edelleen osa minua, mutta haluan edetä ihmisten kohtaamisessa heidän omilla ehdoillaan. Ketään ei voi pakottaa mihinkään ajatteluun, elämäntapaan tai uskontoon. Mielestäni jokaisen pitää saada olla rehellinen siinä, mitä ajattelee, miten uskoo ja miten elää. 

Rakastan värikkäitä kukkia luonnossa ja vaatekuoseissa. Olen alkanut myös kirjoittaa runoja. Olen herkkä ja intuitiivinen ihminen. Vaistoan helposti toisen ihmisen tunnetiloja. Olen löytänyt herkkyydestäni myös erityisen voimavaran asiakastyöhöni. 

Kerron lisää ajatuksistani blogissa

Lue blogia